สินค้าหมด

2,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6287' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4032,10784,19746,18461,22146,2243,2705,20268,22192,3995,12463,3625,18221,16417,16127,17495,18084,6745 Array ( [0] => 4032 [1] => 10784 [2] => 19746 [3] => 18461 [4] => 22146 [5] => 2243 [6] => 2705 [7] => 20268 [8] => 22192 [9] => 3995 [10] => 12463 [11] => 3625 [12] => 18221 [13] => 16417 [14] => 16127 [15] => 17495 [16] => 18084 [17] => 6745 )