สินค้าหมด

2,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6287' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14566,2997,6726,20989,18135,3642,4885,2853,19339,21660,8249,4268,6227,3887,2385,5799,4692,2029 Array ( [0] => 14566 [1] => 2997 [2] => 6726 [3] => 20989 [4] => 18135 [5] => 3642 [6] => 4885 [7] => 2853 [8] => 19339 [9] => 21660 [10] => 8249 [11] => 4268 [12] => 6227 [13] => 3887 [14] => 2385 [15] => 5799 [16] => 4692 [17] => 2029 )