สินค้าหมด

2,080 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6255' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5930,1351,3326,3252,4211,18981,11611,18978,4357,5019,5099,12864,4036,12865,3261,5256,8365,6449 Array ( [0] => 5930 [1] => 1351 [2] => 3326 [3] => 3252 [4] => 4211 [5] => 18981 [6] => 11611 [7] => 18978 [8] => 4357 [9] => 5019 [10] => 5099 [11] => 12864 [12] => 4036 [13] => 12865 [14] => 3261 [15] => 5256 [16] => 8365 [17] => 6449 )