สินค้าหมด

2,080 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6255' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12761,11265,14249,6129,9784,4177,17295,11391,9785,4221,3251,2741,3252,9798,18874,9786,9773,1385 Array ( [0] => 12761 [1] => 11265 [2] => 14249 [3] => 6129 [4] => 9784 [5] => 4177 [6] => 17295 [7] => 11391 [8] => 9785 [9] => 4221 [10] => 3251 [11] => 2741 [12] => 3252 [13] => 9798 [14] => 18874 [15] => 9786 [16] => 9773 [17] => 1385 )