สินค้าหมด

2,400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6251' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1487,18912,2868,7439,11529,19089,18511,24774,123,9381,9169,14547,9590,19787,22051,23759,24907,7343 Array ( [0] => 1487 [1] => 18912 [2] => 2868 [3] => 7439 [4] => 11529 [5] => 19089 [6] => 18511 [7] => 24774 [8] => 123 [9] => 9381 [10] => 9169 [11] => 14547 [12] => 9590 [13] => 19787 [14] => 22051 [15] => 23759 [16] => 24907 [17] => 7343 )