สินค้าหมด

2,400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6251' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4184,22146,22876,4959,5689,6118,18946,10894,9365,5351,12180,5449,23597,5215,10714,21918,21719,17478 Array ( [0] => 4184 [1] => 22146 [2] => 22876 [3] => 4959 [4] => 5689 [5] => 6118 [6] => 18946 [7] => 10894 [8] => 9365 [9] => 5351 [10] => 12180 [11] => 5449 [12] => 23597 [13] => 5215 [14] => 10714 [15] => 21918 [16] => 21719 [17] => 17478 )