สินค้าเหลือน้อย

1,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6247' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5604,9182,24718,7346,12827,24433,2673,24279,21476,20911,12486,9165,6583,22046,21742,3646,9374,5346 Array ( [0] => 5604 [1] => 9182 [2] => 24718 [3] => 7346 [4] => 12827 [5] => 24433 [6] => 2673 [7] => 24279 [8] => 21476 [9] => 20911 [10] => 12486 [11] => 9165 [12] => 6583 [13] => 22046 [14] => 21742 [15] => 3646 [16] => 9374 [17] => 5346 )