สินค้าเหลือน้อย

1,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6240' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10137,11239,6062,15920,2026,4949,3564,10457,6649,13614,16417,14011,5253,22276,19507,19745,3166,22158 Array ( [0] => 10137 [1] => 11239 [2] => 6062 [3] => 15920 [4] => 2026 [5] => 4949 [6] => 3564 [7] => 10457 [8] => 6649 [9] => 13614 [10] => 16417 [11] => 14011 [12] => 5253 [13] => 22276 [14] => 19507 [15] => 19745 [16] => 3166 [17] => 22158 )