สินค้าเหลือน้อย

2,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6240' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1464,14562,6474,10322,9139,21953,6314,20351,7454,19060,13732,2089,14339,7810,498,3337,4234,9379 Array ( [0] => 1464 [1] => 14562 [2] => 6474 [3] => 10322 [4] => 9139 [5] => 21953 [6] => 6314 [7] => 20351 [8] => 7454 [9] => 19060 [10] => 13732 [11] => 2089 [12] => 14339 [13] => 7810 [14] => 498 [15] => 3337 [16] => 4234 [17] => 9379 )