สินค้าหมด

1,500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6235' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3686,11709,4750,6211,9411,5693,5516,4761,6484,8392,6483,8393,8395,11707,8394,6219,6224,8361 Array ( [0] => 3686 [1] => 11709 [2] => 4750 [3] => 6211 [4] => 9411 [5] => 5693 [6] => 5516 [7] => 4761 [8] => 6484 [9] => 8392 [10] => 6483 [11] => 8393 [12] => 8395 [13] => 11707 [14] => 8394 [15] => 6219 [16] => 6224 [17] => 8361 )