สินค้าเหลือน้อย

1,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6235' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6483,9411,6219,11707,3686,4750,6224,8392,6484,8394,5693,11709,6217,8393,7839,6211,8395,5516 Array ( [0] => 6483 [1] => 9411 [2] => 6219 [3] => 11707 [4] => 3686 [5] => 4750 [6] => 6224 [7] => 8392 [8] => 6484 [9] => 8394 [10] => 5693 [11] => 11709 [12] => 6217 [13] => 8393 [14] => 7839 [15] => 6211 [16] => 8395 [17] => 5516 )