สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6235' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6484,5693,5516,4750,9411,8361,8395,6217,7839,6224,8392,6219,4761,11709,8393,3686,11707,8394 Array ( [0] => 6484 [1] => 5693 [2] => 5516 [3] => 4750 [4] => 9411 [5] => 8361 [6] => 8395 [7] => 6217 [8] => 7839 [9] => 6224 [10] => 8392 [11] => 6219 [12] => 4761 [13] => 11709 [14] => 8393 [15] => 3686 [16] => 11707 [17] => 8394 )