สินค้าหมด

1,500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6234' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4271,22132,10824,10164,3995,6068,2689,23786,21243,16368,8258,22288,9386,2383,22819,12466,22636,7346 Array ( [0] => 4271 [1] => 22132 [2] => 10824 [3] => 10164 [4] => 3995 [5] => 6068 [6] => 2689 [7] => 23786 [8] => 21243 [9] => 16368 [10] => 8258 [11] => 22288 [12] => 9386 [13] => 2383 [14] => 22819 [15] => 12466 [16] => 22636 [17] => 7346 )