สินค้าหมด

1,500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6234' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20954,2744,21609,4106,25215,3438,22041,17233,19749,19056,10048,22192,6336,24570,3198,21331,23405,23787 Array ( [0] => 20954 [1] => 2744 [2] => 21609 [3] => 4106 [4] => 25215 [5] => 3438 [6] => 22041 [7] => 17233 [8] => 19749 [9] => 19056 [10] => 10048 [11] => 22192 [12] => 6336 [13] => 24570 [14] => 3198 [15] => 21331 [16] => 23405 [17] => 23787 )