สินค้าหมด

12,000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6229' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7327,24574,19987,1451,3835,4423,22818,13732,21458,9477,20960,18597,22921,5509,5707,10994,20177,21326 Array ( [0] => 7327 [1] => 24574 [2] => 19987 [3] => 1451 [4] => 3835 [5] => 4423 [6] => 22818 [7] => 13732 [8] => 21458 [9] => 9477 [10] => 20960 [11] => 18597 [12] => 22921 [13] => 5509 [14] => 5707 [15] => 10994 [16] => 20177 [17] => 21326 )