สินค้าเหลือน้อย

2,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6228' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10709,5665,7221,3189,21339,11763,18543,8105,2684,19755,19701,9972,10154,8297,1429,13035,5506,3385 Array ( [0] => 10709 [1] => 5665 [2] => 7221 [3] => 3189 [4] => 21339 [5] => 11763 [6] => 18543 [7] => 8105 [8] => 2684 [9] => 19755 [10] => 19701 [11] => 9972 [12] => 10154 [13] => 8297 [14] => 1429 [15] => 13035 [16] => 5506 [17] => 3385 )