สินค้าหมด

1,900 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6228' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4948,6799,18087,9384,10024,20913,3385,14005,18425,2824,21800,6417,11214,21650,5905,6686,6454,1052 Array ( [0] => 4948 [1] => 6799 [2] => 18087 [3] => 9384 [4] => 10024 [5] => 20913 [6] => 3385 [7] => 14005 [8] => 18425 [9] => 2824 [10] => 21800 [11] => 6417 [12] => 11214 [13] => 21650 [14] => 5905 [15] => 6686 [16] => 6454 [17] => 1052 )