สินค้าหมด

1,400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6227' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20125,10701,10445,7807,21328,22096,24904,5141,23407,22836,8257,3646,2694,17847,3624,10898,9208,6252 Array ( [0] => 20125 [1] => 10701 [2] => 10445 [3] => 7807 [4] => 21328 [5] => 22096 [6] => 24904 [7] => 5141 [8] => 23407 [9] => 22836 [10] => 8257 [11] => 3646 [12] => 2694 [13] => 17847 [14] => 3624 [15] => 10898 [16] => 9208 [17] => 6252 )