มีสินค้า

1,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6226' and ( pcharacter='179' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4388,4383,12801,4387,4382,6237,4381,12888,4385,4386,4380,12807,12800,4389,6829,3215,19652 Array ( [0] => 4388 [1] => 4383 [2] => 12801 [3] => 4387 [4] => 4382 [5] => 6237 [6] => 4381 [7] => 12888 [8] => 4385 [9] => 4386 [10] => 4380 [11] => 12807 [12] => 12800 [13] => 4389 [14] => 6829 [15] => 3215 [16] => 19652 )