มีสินค้า

1,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6226' and ( pcharacter='179' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4383,12807,12800,6237,3215,19652,4380,4382,4386,12801,4381,12888,4385,4389,6829,4387,4388 Array ( [0] => 4383 [1] => 12807 [2] => 12800 [3] => 6237 [4] => 3215 [5] => 19652 [6] => 4380 [7] => 4382 [8] => 4386 [9] => 12801 [10] => 4381 [11] => 12888 [12] => 4385 [13] => 4389 [14] => 6829 [15] => 4387 [16] => 4388 )