มีสินค้า

1,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6226' and ( pcharacter='179' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3215,4382,19652,4387,6237,4389,12800,4380,4381,4383,6829,12888,4386,12801,4388,12807,4385 Array ( [0] => 3215 [1] => 4382 [2] => 19652 [3] => 4387 [4] => 6237 [5] => 4389 [6] => 12800 [7] => 4380 [8] => 4381 [9] => 4383 [10] => 6829 [11] => 12888 [12] => 4386 [13] => 12801 [14] => 4388 [15] => 12807 [16] => 4385 )