สินค้าเหลือน้อย

2,100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6225' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6684,2758,3895,16326,18468,2469,2743,5925,3040,2087,2377,21709,20183,11985,19668,21666,2751,3257 Array ( [0] => 6684 [1] => 2758 [2] => 3895 [3] => 16326 [4] => 18468 [5] => 2469 [6] => 2743 [7] => 5925 [8] => 3040 [9] => 2087 [10] => 2377 [11] => 21709 [12] => 20183 [13] => 11985 [14] => 19668 [15] => 21666 [16] => 2751 [17] => 3257 )