สินค้าเหลือน้อย

1,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6225' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7781,6409,10995,12982,6145,5644,9395,20286,20965,1494,21659,18596,8976,20294,17091,5691,22284,10582 Array ( [0] => 7781 [1] => 6409 [2] => 10995 [3] => 12982 [4] => 6145 [5] => 5644 [6] => 9395 [7] => 20286 [8] => 20965 [9] => 1494 [10] => 21659 [11] => 18596 [12] => 8976 [13] => 20294 [14] => 17091 [15] => 5691 [16] => 22284 [17] => 10582 )