สินค้าเหลือน้อย

1,750 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6221' and ( pcharacter='160' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5303,3429,11030,6499,6492,7964,11039,5038,7787,6488,5032,2742,4939,5033,3687,5037,5035,6489 Array ( [0] => 5303 [1] => 3429 [2] => 11030 [3] => 6499 [4] => 6492 [5] => 7964 [6] => 11039 [7] => 5038 [8] => 7787 [9] => 6488 [10] => 5032 [11] => 2742 [12] => 4939 [13] => 5033 [14] => 3687 [15] => 5037 [16] => 5035 [17] => 6489 )