สินค้าเหลือน้อย

2,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6221' and ( pcharacter='160' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5303,6492,6499,2742,2740,7964,3429,6488,7787,11039,16146,4939,6125,5302,6126,5032,5033,6489 Array ( [0] => 5303 [1] => 6492 [2] => 6499 [3] => 2742 [4] => 2740 [5] => 7964 [6] => 3429 [7] => 6488 [8] => 7787 [9] => 11039 [10] => 16146 [11] => 4939 [12] => 6125 [13] => 5302 [14] => 6126 [15] => 5032 [16] => 5033 [17] => 6489 )