สินค้าหมด

2,200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6221' and ( pcharacter='160' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6499,3429,6488,5303,6489,3687,5038,16146,6125,7964,2740,5035,11030,11049,2742,7787,23064,23063 Array ( [0] => 6499 [1] => 3429 [2] => 6488 [3] => 5303 [4] => 6489 [5] => 3687 [6] => 5038 [7] => 16146 [8] => 6125 [9] => 7964 [10] => 2740 [11] => 5035 [12] => 11030 [13] => 11049 [14] => 2742 [15] => 7787 [16] => 23064 [17] => 23063 )