สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6219' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8394,6211,6217,6483,6484,5693,4750,6224,8393,3686,4761,5516,9411,6235,8392,8395,7839,11709 Array ( [0] => 8394 [1] => 6211 [2] => 6217 [3] => 6483 [4] => 6484 [5] => 5693 [6] => 4750 [7] => 6224 [8] => 8393 [9] => 3686 [10] => 4761 [11] => 5516 [12] => 9411 [13] => 6235 [14] => 8392 [15] => 8395 [16] => 7839 [17] => 11709 )