สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6219' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8392,6235,4750,3686,6211,5693,4761,8395,6217,7839,11709,5516,6483,6484,8394,8393,11707,8361 Array ( [0] => 8392 [1] => 6235 [2] => 4750 [3] => 3686 [4] => 6211 [5] => 5693 [6] => 4761 [7] => 8395 [8] => 6217 [9] => 7839 [10] => 11709 [11] => 5516 [12] => 6483 [13] => 6484 [14] => 8394 [15] => 8393 [16] => 11707 [17] => 8361 )