สินค้าเหลือน้อย

1,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6217' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11709,5693,3686,7839,6211,8395,11707,8393,4750,6235,8392,4761,6224,6483,5516,9411,6484,8394 Array ( [0] => 11709 [1] => 5693 [2] => 3686 [3] => 7839 [4] => 6211 [5] => 8395 [6] => 11707 [7] => 8393 [8] => 4750 [9] => 6235 [10] => 8392 [11] => 4761 [12] => 6224 [13] => 6483 [14] => 5516 [15] => 9411 [16] => 6484 [17] => 8394 )