สินค้าเหลือน้อย

2,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6216' and ( pcharacter='37' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2407,2408,6215,8813,6487,2409,2405,2411,18332,2413,6497,24001,2414 Array ( [0] => 2407 [1] => 2408 [2] => 6215 [3] => 8813 [4] => 6487 [5] => 2409 [6] => 2405 [7] => 2411 [8] => 18332 [9] => 2413 [10] => 6497 [11] => 24001 [12] => 2414 )