สินค้าเหลือน้อย

2,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6215' and ( pcharacter='37' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6497,2409,2405,2407,2414,8813,6216,6487,2411,18332,2408,2413 Array ( [0] => 6497 [1] => 2409 [2] => 2405 [3] => 2407 [4] => 2414 [5] => 8813 [6] => 6216 [7] => 6487 [8] => 2411 [9] => 18332 [10] => 2408 [11] => 2413 )