สินค้าเหลือน้อย

1,750 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6215' and ( pcharacter='37' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2409,2414,2408,2411,18332,2413,6497,6487,8813,2407,6216,2405 Array ( [0] => 2409 [1] => 2414 [2] => 2408 [3] => 2411 [4] => 18332 [5] => 2413 [6] => 6497 [7] => 6487 [8] => 8813 [9] => 2407 [10] => 6216 [11] => 2405 )