สินค้าเหลือน้อย

1,100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6211' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8395,8361,5693,11709,5516,6217,4761,4750,6235,3686,8392,9411,6219,6224,8393,6483,8394,6484 Array ( [0] => 8395 [1] => 8361 [2] => 5693 [3] => 11709 [4] => 5516 [5] => 6217 [6] => 4761 [7] => 4750 [8] => 6235 [9] => 3686 [10] => 8392 [11] => 9411 [12] => 6219 [13] => 6224 [14] => 8393 [15] => 6483 [16] => 8394 [17] => 6484 )