สินค้าเหลือน้อย

1,040 BAHT
1300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6210' and ( pcharacter='87' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5024,6478,5021,5022,1905,987,6205,988,913,6479,5025,990,2777,6207,5023,24012,3700,3698 Array ( [0] => 5024 [1] => 6478 [2] => 5021 [3] => 5022 [4] => 1905 [5] => 987 [6] => 6205 [7] => 988 [8] => 913 [9] => 6479 [10] => 5025 [11] => 990 [12] => 2777 [13] => 6207 [14] => 5023 [15] => 24012 [16] => 3700 [17] => 3698 )