สินค้าเหลือน้อย

1,040 BAHT
1300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6210' and ( pcharacter='87' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,987,988,989,6208,6481,1907,1201,3700,6205,2044,5022,991,990,6207,913,6478,3699,992 Array ( [0] => 987 [1] => 988 [2] => 989 [3] => 6208 [4] => 6481 [5] => 1907 [6] => 1201 [7] => 3700 [8] => 6205 [9] => 2044 [10] => 5022 [11] => 991 [12] => 990 [13] => 6207 [14] => 913 [15] => 6478 [16] => 3699 [17] => 992 )