สินค้าเหลือน้อย

2,080 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6208' and ( pcharacter='87' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3700,913,991,911,2044,5021,1906,5024,988,1907,3699,992,1904,1905,989,1201,6481,6205 Array ( [0] => 3700 [1] => 913 [2] => 991 [3] => 911 [4] => 2044 [5] => 5021 [6] => 1906 [7] => 5024 [8] => 988 [9] => 1907 [10] => 3699 [11] => 992 [12] => 1904 [13] => 1905 [14] => 989 [15] => 1201 [16] => 6481 [17] => 6205 )