สินค้าเหลือน้อย

1,650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6208' and ( pcharacter='87' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5025,6479,1201,1905,3699,1907,988,6478,989,992,6210,2044,5021,1904,6205,3698,1906,6207 Array ( [0] => 5025 [1] => 6479 [2] => 1201 [3] => 1905 [4] => 3699 [5] => 1907 [6] => 988 [7] => 6478 [8] => 989 [9] => 992 [10] => 6210 [11] => 2044 [12] => 5021 [13] => 1904 [14] => 6205 [15] => 3698 [16] => 1906 [17] => 6207 )