สินค้าหมด

3,400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6188' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24087,24576,23328,3879,13668,3442,3258,10545,14608,9159,2090,6420,12469,23012,10679,24372,5651,2241 Array ( [0] => 24087 [1] => 24576 [2] => 23328 [3] => 3879 [4] => 13668 [5] => 3442 [6] => 3258 [7] => 10545 [8] => 14608 [9] => 9159 [10] => 2090 [11] => 6420 [12] => 12469 [13] => 23012 [14] => 10679 [15] => 24372 [16] => 5651 [17] => 2241 )