สินค้าหมด

3,400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6188' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15815,5796,5242,22117,7218,22144,6613,8980,19612,5673,4886,7483,21968,10695,10160,1404,1748,9131 Array ( [0] => 15815 [1] => 5796 [2] => 5242 [3] => 22117 [4] => 7218 [5] => 22144 [6] => 6613 [7] => 8980 [8] => 19612 [9] => 5673 [10] => 4886 [11] => 7483 [12] => 21968 [13] => 10695 [14] => 10160 [15] => 1404 [16] => 1748 [17] => 9131 )