สินค้าเหลือน้อย

1,260 BAHT
2100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6183' and ( pcharacter='159' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13587,13516,13696,13521,13514,13527,11005,13700,8846,6450,11464,20009,6451,13511,8840,13518,13588,13515 Array ( [0] => 13587 [1] => 13516 [2] => 13696 [3] => 13521 [4] => 13514 [5] => 13527 [6] => 11005 [7] => 13700 [8] => 8846 [9] => 6450 [10] => 11464 [11] => 20009 [12] => 6451 [13] => 13511 [14] => 8840 [15] => 13518 [16] => 13588 [17] => 13515 )