สินค้าหมด

1,500 BAHT
1900 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6182' and ( pcharacter='159' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20012,11005,13588,8844,13698,13511,13513,16453,8839,8843,6451,15832,13525,6450,8840,15883,17664,4548 Array ( [0] => 20012 [1] => 11005 [2] => 13588 [3] => 8844 [4] => 13698 [5] => 13511 [6] => 13513 [7] => 16453 [8] => 8839 [9] => 8843 [10] => 6451 [11] => 15832 [12] => 13525 [13] => 6450 [14] => 8840 [15] => 15883 [16] => 17664 [17] => 4548 )