สินค้าหมด

285 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6180' and ( pcharacter='2' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18985,19327,6176,19525,19524,19328,19526,6170,22021,20923,19527,19335,9538,6175,11887,20672,6171,20667 Array ( [0] => 18985 [1] => 19327 [2] => 6176 [3] => 19525 [4] => 19524 [5] => 19328 [6] => 19526 [7] => 6170 [8] => 22021 [9] => 20923 [10] => 19527 [11] => 19335 [12] => 9538 [13] => 6175 [14] => 11887 [15] => 20672 [16] => 6171 [17] => 20667 )