สินค้าหมด

285 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6179' and ( pcharacter='2' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11247,10271,22021,18089,18091,21908,20671,6177,21643,21645,8823,22078,20669,13818,13649,17398,8822,6176 Array ( [0] => 11247 [1] => 10271 [2] => 22021 [3] => 18089 [4] => 18091 [5] => 21908 [6] => 20671 [7] => 6177 [8] => 21643 [9] => 21645 [10] => 8823 [11] => 22078 [12] => 20669 [13] => 13818 [14] => 13649 [15] => 17398 [16] => 8822 [17] => 6176 )