สินค้าหมด

300 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6176' and ( pcharacter='2' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19509,12741,19328,21643,21644,20669,19508,4039,20662,22295,19527,19526,21645,8822,18982,22252,18091,19525 Array ( [0] => 19509 [1] => 12741 [2] => 19328 [3] => 21643 [4] => 21644 [5] => 20669 [6] => 19508 [7] => 4039 [8] => 20662 [9] => 22295 [10] => 19527 [11] => 19526 [12] => 21645 [13] => 8822 [14] => 18982 [15] => 22252 [16] => 18091 [17] => 19525 )