สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6175' and ( pcharacter='2' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12741,18090,19335,21644,9514,4039,6179,20669,20667,18088,13649,19623,19524,22023,19526,6180,20670,21135 Array ( [0] => 12741 [1] => 18090 [2] => 19335 [3] => 21644 [4] => 9514 [5] => 4039 [6] => 6179 [7] => 20669 [8] => 20667 [9] => 18088 [10] => 13649 [11] => 19623 [12] => 19524 [13] => 22023 [14] => 19526 [15] => 6180 [16] => 20670 [17] => 21135 )