สินค้าเหลือน้อย

1,440 BAHT
1800 BAHT
add to cart

plastic kit
scale 1/100 

q select pid from dex_product where pid<>'6173' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3858,9283,1172,14711,20844,16151,8640,9290,11519,8626,22993,21723,6849,9322,13154,19381,17933,2706 Array ( [0] => 3858 [1] => 9283 [2] => 1172 [3] => 14711 [4] => 20844 [5] => 16151 [6] => 8640 [7] => 9290 [8] => 11519 [9] => 8626 [10] => 22993 [11] => 21723 [12] => 6849 [13] => 9322 [14] => 13154 [15] => 19381 [16] => 17933 [17] => 2706 )