สินค้าหมด

250 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6172' and ( pcharacter='2' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6179,20667,21135,19527,21643,20662,22252,12741,6176,19327,4867,20669,19524,21644,20672,20679,8823,9538 Array ( [0] => 6179 [1] => 20667 [2] => 21135 [3] => 19527 [4] => 21643 [5] => 20662 [6] => 22252 [7] => 12741 [8] => 6176 [9] => 19327 [10] => 4867 [11] => 20669 [12] => 19524 [13] => 21644 [14] => 20672 [15] => 20679 [16] => 8823 [17] => 9538 )