สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6170' and ( pcharacter='2' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20664,22022,19335,20662,19508,23233,23531,20672,18982,22250,19338,12741,19623,23231,6179,6172,18089,18090 Array ( [0] => 20664 [1] => 22022 [2] => 19335 [3] => 20662 [4] => 19508 [5] => 23233 [6] => 23531 [7] => 20672 [8] => 18982 [9] => 22250 [10] => 19338 [11] => 12741 [12] => 19623 [13] => 23231 [14] => 6179 [15] => 6172 [16] => 18089 [17] => 18090 )