สินค้าเหลือน้อย

230 BAHT
400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6170' and ( pcharacter='2' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22078,22021,20923,19335,20661,22252,20679,18091,6180,20672,18088,22023,6178,6177,20671,9538,4867,22022 Array ( [0] => 22078 [1] => 22021 [2] => 20923 [3] => 19335 [4] => 20661 [5] => 22252 [6] => 20679 [7] => 18091 [8] => 6180 [9] => 20672 [10] => 18088 [11] => 22023 [12] => 6178 [13] => 6177 [14] => 20671 [15] => 9538 [16] => 4867 [17] => 22022 )