หากวันหนึ่ง บันทึกที่คุณจดไว้อ่านส่วนตัวในโทรศัพท์มือถือ เกิดได้พลัง “มองเห็นอนาคตส่วนหนึ่ง” มาใส่ไว้ในบันทึก และทาให้มีชีวิตที่อยู่

“ล้าหน้าคนอื่น” ได้ คุณจะทาอย่างไร? ยูกิเทรุ นักเรียนชาย ม.ต้นคนหนึ่งที่ถือครองบันทึก กับต้องพบกับความจริงที่ว่า “มือถือรู้อนาคต”

ไม่ใช่ของขวัญจากพระเจ้า แต่เป็น “อุปกรณ์เอาตัวรอด”จากเกมเซอร์ไววอล ที่ต้องเอาชนะคนอีก 11 คน ที่ไม่ใช่แค่แพ้หรือชนะ แต่มันเป็น

“เกมสังหาร” แถมทุกคนยังมี “การหยั่งรู้อนาคต” ในแบบที่ต่างกันอีก มีเพียงผู้ชนะคนสุดท้ายเท่านั้น ที่จะได้เป็น “พระเจ้าองค์ต่อไป”

แล้วเด็ก ม.ต้นที่แสนจะขี้ขลาด ,ขี้กลัว และ ไม่มีความสามารถอะไรเลย จะเอาชนะ “ผู้ถูกเลือก” อีก 11 คนได้หรือ?