สินค้าหมด

4,800 BAHT
6000 BAHT

Plastic Kit

scale 1/144 

/
q select pid from dex_product where pid<>'6164' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6163,1639,928,9591,9272,21556,3057,10014,1135,1629,10342,10723,9070,6098,434,929,433,10750 Array ( [0] => 6163 [1] => 1639 [2] => 928 [3] => 9591 [4] => 9272 [5] => 21556 [6] => 3057 [7] => 10014 [8] => 1135 [9] => 1629 [10] => 10342 [11] => 10723 [12] => 9070 [13] => 6098 [14] => 434 [15] => 929 [16] => 433 [17] => 10750 )