สินค้าเหลือน้อย

2,400 BAHT
add to cart

Plastic Kit
scale 1/100 

/
q select pid from dex_product where pid<>'6154' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6101,24343,14163,10728,19481,13636,9224,3591,24865,4677,4338,7543,3933,13641,23687,15618,7916,7919 Array ( [0] => 6101 [1] => 24343 [2] => 14163 [3] => 10728 [4] => 19481 [5] => 13636 [6] => 9224 [7] => 3591 [8] => 24865 [9] => 4677 [10] => 4338 [11] => 7543 [12] => 3933 [13] => 13641 [14] => 23687 [15] => 15618 [16] => 7916 [17] => 7919 )