สินค้าเหลือน้อย

560 BAHT
700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6144' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6111,7323,18915,6057,6865,6948,7357,6694,5722,20832,22816,7358,6056,5725,12052,6691,5873,18726 Array ( [0] => 6111 [1] => 7323 [2] => 18915 [3] => 6057 [4] => 6865 [5] => 6948 [6] => 7357 [7] => 6694 [8] => 5722 [9] => 20832 [10] => 22816 [11] => 7358 [12] => 6056 [13] => 5725 [14] => 12052 [15] => 6691 [16] => 5873 [17] => 18726 )