สินค้าเหลือน้อย

560 BAHT
700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6144' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24796,6865,6293,22976,6947,7209,5875,18336,7357,7323,6693,5725,11011,6948,6691,10546,23297,6864 Array ( [0] => 24796 [1] => 6865 [2] => 6293 [3] => 22976 [4] => 6947 [5] => 7209 [6] => 5875 [7] => 18336 [8] => 7357 [9] => 7323 [10] => 6693 [11] => 5725 [12] => 11011 [13] => 6948 [14] => 6691 [15] => 10546 [16] => 23297 [17] => 6864 )