มีสินค้า

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6142' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22555,22816,5559,6112,23296,5873,6694,7357,24017,6947,18336,5558,6144,22976,10546,7358,6058,6944 Array ( [0] => 22555 [1] => 22816 [2] => 5559 [3] => 6112 [4] => 23296 [5] => 5873 [6] => 6694 [7] => 7357 [8] => 24017 [9] => 6947 [10] => 18336 [11] => 5558 [12] => 6144 [13] => 22976 [14] => 10546 [15] => 7358 [16] => 6058 [17] => 6944 )