สินค้าหมด

2,800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6139' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18659,20268,5673,20308,22480,3652,4981,21972,19530,21926,14641,3659,8289,16114,20955,7899,10529,18940 Array ( [0] => 18659 [1] => 20268 [2] => 5673 [3] => 20308 [4] => 22480 [5] => 3652 [6] => 4981 [7] => 21972 [8] => 19530 [9] => 21926 [10] => 14641 [11] => 3659 [12] => 8289 [13] => 16114 [14] => 20955 [15] => 7899 [16] => 10529 [17] => 18940 )