สินค้าหมด

2,800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6139' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21926,11201,18944,24147,21591,20130,18459,23461,16123,22500,5175,3288,10669,5904,11204,10854,15815,4699 Array ( [0] => 21926 [1] => 11201 [2] => 18944 [3] => 24147 [4] => 21591 [5] => 20130 [6] => 18459 [7] => 23461 [8] => 16123 [9] => 22500 [10] => 5175 [11] => 3288 [12] => 10669 [13] => 5904 [14] => 11204 [15] => 10854 [16] => 15815 [17] => 4699 )