สินค้าเหลือน้อย

3,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6130' and ( pcharacter='208' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8323,12991,22539,8314,19560,22541,8312,11515,1503,19561,19299,22538,8316,8313,21789,6458,8322,6462 Array ( [0] => 8323 [1] => 12991 [2] => 22539 [3] => 8314 [4] => 19560 [5] => 22541 [6] => 8312 [7] => 11515 [8] => 1503 [9] => 19561 [10] => 19299 [11] => 22538 [12] => 8316 [13] => 8313 [14] => 21789 [15] => 6458 [16] => 8322 [17] => 6462 )