สินค้าเหลือน้อย

3,100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6129' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5415,3252,5099,6250,11619,7770,11614,13086,8269,14250,9786,1384,20185,9773,11616,4036,18976,4220 Array ( [0] => 5415 [1] => 3252 [2] => 5099 [3] => 6250 [4] => 11619 [5] => 7770 [6] => 11614 [7] => 13086 [8] => 8269 [9] => 14250 [10] => 9786 [11] => 1384 [12] => 20185 [13] => 9773 [14] => 11616 [15] => 4036 [16] => 18976 [17] => 4220 )