สินค้าเหลือน้อย

3,100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6129' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12862,4359,1689,10153,6447,18974,4876,2482,11615,3640,11432,13595,5254,11391,20186,11613,1383,2967 Array ( [0] => 12862 [1] => 4359 [2] => 1689 [3] => 10153 [4] => 6447 [5] => 18974 [6] => 4876 [7] => 2482 [8] => 11615 [9] => 3640 [10] => 11432 [11] => 13595 [12] => 5254 [13] => 11391 [14] => 20186 [15] => 11613 [16] => 1383 [17] => 2967 )