สินค้าเหลือน้อย

4,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6127' and ( pcharacter='82' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9321,2132,2123,844,24010,2124,18724,5816,8479,2125,2127,24163,6114,18723,5030,23688,6115,14713 Array ( [0] => 9321 [1] => 2132 [2] => 2123 [3] => 844 [4] => 24010 [5] => 2124 [6] => 18724 [7] => 5816 [8] => 8479 [9] => 2125 [10] => 2127 [11] => 24163 [12] => 6114 [13] => 18723 [14] => 5030 [15] => 23688 [16] => 6115 [17] => 14713 )