สินค้าหมด

5,600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6121' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2752,3027,13730,15157,2088,12461,2025,1564,6729,6446,1492,6863,13178,20088,19329,5604,21672,5647 Array ( [0] => 2752 [1] => 3027 [2] => 13730 [3] => 15157 [4] => 2088 [5] => 12461 [6] => 2025 [7] => 1564 [8] => 6729 [9] => 6446 [10] => 1492 [11] => 6863 [12] => 13178 [13] => 20088 [14] => 19329 [15] => 5604 [16] => 21672 [17] => 5647 )