สินค้าหมด

5,600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6121' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6616,5241,4208,9757,9372,6063,5512,10551,6960,3019,5800,6074,20936,19533,3027,6278,11213,15814 Array ( [0] => 6616 [1] => 5241 [2] => 4208 [3] => 9757 [4] => 9372 [5] => 6063 [6] => 5512 [7] => 10551 [8] => 6960 [9] => 3019 [10] => 5800 [11] => 6074 [12] => 20936 [13] => 19533 [14] => 3027 [15] => 6278 [16] => 11213 [17] => 15814 )