สินค้าหมด

1,500 BAHT
1900 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6117' and ( pcharacter='177' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5026,8355,4018,17193,8351,5851,17191,5273,17192,17190,4017,5028,18071,8169 Array ( [0] => 5026 [1] => 8355 [2] => 4018 [3] => 17193 [4] => 8351 [5] => 5851 [6] => 17191 [7] => 5273 [8] => 17192 [9] => 17190 [10] => 4017 [11] => 5028 [12] => 18071 [13] => 8169 )