สินค้าหมด

1,800 BAHT
2250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6115' and ( pcharacter='82' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16618,23686,5030,8523,6113,25258,2127,2134,23688,18723,7225,24010,23873,6127,2128,2131,11350,2132 Array ( [0] => 16618 [1] => 23686 [2] => 5030 [3] => 8523 [4] => 6113 [5] => 25258 [6] => 2127 [7] => 2134 [8] => 23688 [9] => 18723 [10] => 7225 [11] => 24010 [12] => 23873 [13] => 6127 [14] => 2128 [15] => 2131 [16] => 11350 [17] => 2132 )