สินค้าเหลือน้อย

1,550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6112' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21720,6057,11011,24645,18336,10367,6945,8477,5692,22555,24017,5854,5875,7210,6949,5552,5554,5560 Array ( [0] => 21720 [1] => 6057 [2] => 11011 [3] => 24645 [4] => 18336 [5] => 10367 [6] => 6945 [7] => 8477 [8] => 5692 [9] => 22555 [10] => 24017 [11] => 5854 [12] => 5875 [13] => 7210 [14] => 6949 [15] => 5552 [16] => 5554 [17] => 5560 )