สินค้าเหลือน้อย

1,550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6112' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12052,18915,5875,18336,7358,11167,7257,6948,6293,20832,6056,6899,11168,11025,23297,13054,5555,8477 Array ( [0] => 12052 [1] => 18915 [2] => 5875 [3] => 18336 [4] => 7358 [5] => 11167 [6] => 7257 [7] => 6948 [8] => 6293 [9] => 20832 [10] => 6056 [11] => 6899 [12] => 11168 [13] => 11025 [14] => 23297 [15] => 13054 [16] => 5555 [17] => 8477 )