สินค้าเหลือน้อย

5,900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6101' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8629,3431,227,1093,4244,4246,7914,13641,1099,22548,24958,3930,5531,3929,4245,13645,7913,1094 Array ( [0] => 8629 [1] => 3431 [2] => 227 [3] => 1093 [4] => 4244 [5] => 4246 [6] => 7914 [7] => 13641 [8] => 1099 [9] => 22548 [10] => 24958 [11] => 3930 [12] => 5531 [13] => 3929 [14] => 4245 [15] => 13645 [16] => 7913 [17] => 1094 )