มีสินค้า

4,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6100' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19969,1097,3933,3951,13636,8628,1094,8711,11900,7919,3431,1089,3929,10319,10344,13644,7917,7476 Array ( [0] => 19969 [1] => 1097 [2] => 3933 [3] => 3951 [4] => 13636 [5] => 8628 [6] => 1094 [7] => 8711 [8] => 11900 [9] => 7919 [10] => 3431 [11] => 1089 [12] => 3929 [13] => 10319 [14] => 10344 [15] => 13644 [16] => 7917 [17] => 7476 )