มีสินค้า

5,900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6100' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3936,5062,7919,3950,3932,1098,8628,4677,3929,14163,7916,3869,11901,7918,1089,10728,6154,4338 Array ( [0] => 3936 [1] => 5062 [2] => 7919 [3] => 3950 [4] => 3932 [5] => 1098 [6] => 8628 [7] => 4677 [8] => 3929 [9] => 14163 [10] => 7916 [11] => 3869 [12] => 11901 [13] => 7918 [14] => 1089 [15] => 10728 [16] => 6154 [17] => 4338 )