สินค้าเหลือน้อย

250 BAHT
300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6098' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9852,4994,1135,3966,1128,10719,3592,3060,2270,3057,1123,20903,12233,21134,3059,3055,4724,1131 Array ( [0] => 9852 [1] => 4994 [2] => 1135 [3] => 3966 [4] => 1128 [5] => 10719 [6] => 3592 [7] => 3060 [8] => 2270 [9] => 3057 [10] => 1123 [11] => 20903 [12] => 12233 [13] => 21134 [14] => 3059 [15] => 3055 [16] => 4724 [17] => 1131 )