มีสินค้า

250 BAHT
300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6098' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1123,4326,1112,4328,22226,18500,1630,9853,4131,10719,7245,4778,1125,1132,1115,6164,10240,10342 Array ( [0] => 1123 [1] => 4326 [2] => 1112 [3] => 4328 [4] => 22226 [5] => 18500 [6] => 1630 [7] => 9853 [8] => 4131 [9] => 10719 [10] => 7245 [11] => 4778 [12] => 1125 [13] => 1132 [14] => 1115 [15] => 6164 [16] => 10240 [17] => 10342 )