สินค้าหมด

600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6095' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20840,8342,16825,10656,16858,7036,7294,21035,8528,4879,8205,4532,15180,21081,17141,16615,15379,8220 Array ( [0] => 20840 [1] => 8342 [2] => 16825 [3] => 10656 [4] => 16858 [5] => 7036 [6] => 7294 [7] => 21035 [8] => 8528 [9] => 4879 [10] => 8205 [11] => 4532 [12] => 15180 [13] => 21081 [14] => 17141 [15] => 16615 [16] => 15379 [17] => 8220 )