สินค้าหมด

600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6095' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8227,21069,15202,19540,9965,16755,7286,16843,4889,15612,10051,10632,8443,6680,8194,6766,8527,16824 Array ( [0] => 8227 [1] => 21069 [2] => 15202 [3] => 19540 [4] => 9965 [5] => 16755 [6] => 7286 [7] => 16843 [8] => 4889 [9] => 15612 [10] => 10051 [11] => 10632 [12] => 8443 [13] => 6680 [14] => 8194 [15] => 6766 [16] => 8527 [17] => 16824 )