สินค้าหมด

270 BAHT
6078,6080,6081,6082,6083,6084,6085,6086 q select sid 'id',sname 'name' from dex_sub_category where sactivate=1 and scategory='13' relate Array ( [0] => 6078 [1] => 6080 [2] => 6081 [3] => 6082 [4] => 6083 [5] => 6084 [6] => 6085 [7] => 6086 )