สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6064' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7237,22725,21672,9976,22732,20177,15792,4965,2759,6502,3321,9661,6659,3166,19740,2021,2990,10887 Array ( [0] => 7237 [1] => 22725 [2] => 21672 [3] => 9976 [4] => 22732 [5] => 20177 [6] => 15792 [7] => 4965 [8] => 2759 [9] => 6502 [10] => 3321 [11] => 9661 [12] => 6659 [13] => 3166 [14] => 19740 [15] => 2021 [16] => 2990 [17] => 10887 )