สินค้าหมด

360 BAHT
450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6058' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8504,23297,5692,21720,5722,6949,10546,6899,6947,5723,6436,18336,5558,13982,6691,21506,6864,5552 Array ( [0] => 8504 [1] => 23297 [2] => 5692 [3] => 21720 [4] => 5722 [5] => 6949 [6] => 10546 [7] => 6899 [8] => 6947 [9] => 5723 [10] => 6436 [11] => 18336 [12] => 5558 [13] => 13982 [14] => 6691 [15] => 21506 [16] => 6864 [17] => 5552 )