สินค้าหมด

360 BAHT
450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6058' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20040,22811,6144,20041,6436,5560,11047,21222,5725,11167,11028,23297,13982,6056,6111,13054,22816,6945 Array ( [0] => 20040 [1] => 22811 [2] => 6144 [3] => 20041 [4] => 6436 [5] => 5560 [6] => 11047 [7] => 21222 [8] => 5725 [9] => 11167 [10] => 11028 [11] => 23297 [12] => 13982 [13] => 6056 [14] => 6111 [15] => 13054 [16] => 22816 [17] => 6945 )